Farad är ett företag med inriktning på text och research, framför allt inom teknik, naturvetenskap och miljö.

Jag som driver Farad heter Sus Andersson. I drygt 30 år har jag arbetat som journalist. Förutom teknik- och miljöfrågorna ligger mig tryck- och yttrandefrihetsfrågor, särskilt om öppenhet och digitalt källskydd, varmt om hjärtat.

Plast

Företaget har funnits sedan 2006. Under åren 2009 till 2012 kom tidningen Farad ut. Under dessa år gjordes uppmärksammade avslöjanden om bland annat uppblåsta siffror för plaståtervinning, bristerna i det svenska systemet för att granska forskningsfusk och turerna kring slutförvaret av kärnavfall.